web analytics
*
[SELLING] Sapphire Pulse RX 570 4GB
« on: July 29, 2020, 02:49:50 pm »
Hi guys,

Model - Sapphire Pulse RX 570 4GB

https://www.anandtech.com/bench/product/2525?vs=2546

https://www.anandtech.com/bench/product/2525?vs=2529

3 months warranty, each card individually stress tested for one hour in Heaven Extreme and Furmark to ensure stability. Retail version with backplate and 5 display outputs. 8 pin PCIe power needed.

Contact us on WhatsApp - 0711824766

Free delivery can be provided only for GLK members (mention this if you contact us).
« Last Edit: August 01, 2020, 07:24:06 pm by BLu3HaZe »
Main
A̶M̶D̶ ̶R̶y̶z̶e̶n̶ ̶5̶ ̶3̶6̶0̶0̶ ̶|̶ ̶P̶̶̶o̶̶̶w̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶C̶̶̶o̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶8̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶|̶ ̶M̶S̶I̶ ̶B̶4̶5̶0̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶ ̶P̶r̶o̶ ̶C̶a̶r̶b̶o̶n̶ ̶A̶C̶ ̶|̶ ̶C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶V̶e̶n̶g̶e̶a̶n̶c̶e̶ ̶P̶r̶o̶ ̶R̶G̶B̶ ̶2̶x̶8̶G̶B̶ ̶3̶2̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶4̶ ̶| Kingston SSDNow V300 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | 2x Toshiba 4TB 7200 rpm | C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶R̶M̶6̶5̶0̶X̶ ̶G̶o̶l̶d̶ ̶M̶o̶d̶u̶l̶a̶r̶ | GameMax Elysium Black | 8x ACF-120 GoldenField Blue LED Case Fans |  Logitech MK270R | Havit HV-MP813 | HP 24f

HTPC
I̶n̶t̶e̶l̶ ̶C̶o̶r̶e̶ ̶i̶5̶ ̶4̶5̶9̶0̶ ̶|̶ ̶S̶̶̶a̶̶̶p̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶i̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶P̶̶̶u̶̶̶l̶̶̶s̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶4̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ | MSI H81M-P33 | S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶2̶x̶4̶G̶B̶ ̶1̶6̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶3̶ | HXY 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | FSP500-60APN | GameMax Elysium Black | 6x 120mm Orbis Blue Ring LED Case Fans | | Logitech K120 | Havit HV-MS794 | Lenovo LT2223p

Common
Hisense 55K3300UW | SonicGear Evo 7 | Toshiba 1TB USB 3.0 | Thrustmaster Ferrari F430 Force Feedback | Logitech Extreme 3D Pro | Logitech F710
*
Re: [SELLING] Sapphire Pulse RX570 4GB
« Reply #1 on: August 01, 2020, 09:45:51 am »
Bump
Main
A̶M̶D̶ ̶R̶y̶z̶e̶n̶ ̶5̶ ̶3̶6̶0̶0̶ ̶|̶ ̶P̶̶̶o̶̶̶w̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶C̶̶̶o̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶8̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶|̶ ̶M̶S̶I̶ ̶B̶4̶5̶0̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶ ̶P̶r̶o̶ ̶C̶a̶r̶b̶o̶n̶ ̶A̶C̶ ̶|̶ ̶C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶V̶e̶n̶g̶e̶a̶n̶c̶e̶ ̶P̶r̶o̶ ̶R̶G̶B̶ ̶2̶x̶8̶G̶B̶ ̶3̶2̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶4̶ ̶| Kingston SSDNow V300 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | 2x Toshiba 4TB 7200 rpm | C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶R̶M̶6̶5̶0̶X̶ ̶G̶o̶l̶d̶ ̶M̶o̶d̶u̶l̶a̶r̶ | GameMax Elysium Black | 8x ACF-120 GoldenField Blue LED Case Fans |  Logitech MK270R | Havit HV-MP813 | HP 24f

HTPC
I̶n̶t̶e̶l̶ ̶C̶o̶r̶e̶ ̶i̶5̶ ̶4̶5̶9̶0̶ ̶|̶ ̶S̶̶̶a̶̶̶p̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶i̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶P̶̶̶u̶̶̶l̶̶̶s̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶4̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ | MSI H81M-P33 | S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶2̶x̶4̶G̶B̶ ̶1̶6̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶3̶ | HXY 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | FSP500-60APN | GameMax Elysium Black | 6x 120mm Orbis Blue Ring LED Case Fans | | Logitech K120 | Havit HV-MS794 | Lenovo LT2223p

Common
Hisense 55K3300UW | SonicGear Evo 7 | Toshiba 1TB USB 3.0 | Thrustmaster Ferrari F430 Force Feedback | Logitech Extreme 3D Pro | Logitech F710
*
Re: [SELLING] Sapphire Pulse RX 570 4GB
« Reply #2 on: August 03, 2020, 10:34:47 pm »
Bump
Main
A̶M̶D̶ ̶R̶y̶z̶e̶n̶ ̶5̶ ̶3̶6̶0̶0̶ ̶|̶ ̶P̶̶̶o̶̶̶w̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶C̶̶̶o̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶8̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶|̶ ̶M̶S̶I̶ ̶B̶4̶5̶0̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶ ̶P̶r̶o̶ ̶C̶a̶r̶b̶o̶n̶ ̶A̶C̶ ̶|̶ ̶C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶V̶e̶n̶g̶e̶a̶n̶c̶e̶ ̶P̶r̶o̶ ̶R̶G̶B̶ ̶2̶x̶8̶G̶B̶ ̶3̶2̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶4̶ ̶| Kingston SSDNow V300 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | 2x Toshiba 4TB 7200 rpm | C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶R̶M̶6̶5̶0̶X̶ ̶G̶o̶l̶d̶ ̶M̶o̶d̶u̶l̶a̶r̶ | GameMax Elysium Black | 8x ACF-120 GoldenField Blue LED Case Fans |  Logitech MK270R | Havit HV-MP813 | HP 24f

HTPC
I̶n̶t̶e̶l̶ ̶C̶o̶r̶e̶ ̶i̶5̶ ̶4̶5̶9̶0̶ ̶|̶ ̶S̶̶̶a̶̶̶p̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶i̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶P̶̶̶u̶̶̶l̶̶̶s̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶4̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ | MSI H81M-P33 | S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶2̶x̶4̶G̶B̶ ̶1̶6̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶3̶ | HXY 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | FSP500-60APN | GameMax Elysium Black | 6x 120mm Orbis Blue Ring LED Case Fans | | Logitech K120 | Havit HV-MS794 | Lenovo LT2223p

Common
Hisense 55K3300UW | SonicGear Evo 7 | Toshiba 1TB USB 3.0 | Thrustmaster Ferrari F430 Force Feedback | Logitech Extreme 3D Pro | Logitech F710
*
Re: [SELLING] Sapphire Pulse RX 570 4GB
« Reply #3 on: August 05, 2020, 09:59:38 pm »
Bump
Main
A̶M̶D̶ ̶R̶y̶z̶e̶n̶ ̶5̶ ̶3̶6̶0̶0̶ ̶|̶ ̶P̶̶̶o̶̶̶w̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶C̶̶̶o̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶8̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶|̶ ̶M̶S̶I̶ ̶B̶4̶5̶0̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶ ̶P̶r̶o̶ ̶C̶a̶r̶b̶o̶n̶ ̶A̶C̶ ̶|̶ ̶C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶V̶e̶n̶g̶e̶a̶n̶c̶e̶ ̶P̶r̶o̶ ̶R̶G̶B̶ ̶2̶x̶8̶G̶B̶ ̶3̶2̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶4̶ ̶| Kingston SSDNow V300 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | 2x Toshiba 4TB 7200 rpm | C̶o̶r̶s̶a̶i̶r̶ ̶R̶M̶6̶5̶0̶X̶ ̶G̶o̶l̶d̶ ̶M̶o̶d̶u̶l̶a̶r̶ | GameMax Elysium Black | 8x ACF-120 GoldenField Blue LED Case Fans |  Logitech MK270R | Havit HV-MP813 | HP 24f

HTPC
I̶n̶t̶e̶l̶ ̶C̶o̶r̶e̶ ̶i̶5̶ ̶4̶5̶9̶0̶ ̶|̶ ̶S̶̶̶a̶̶̶p̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶i̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶P̶̶̶u̶̶̶l̶̶̶s̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶R̶̶̶X̶̶̶5̶̶̶7̶̶̶0̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶4̶̶̶G̶̶̶B̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ | MSI H81M-P33 | S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶2̶x̶4̶G̶B̶ ̶1̶6̶0̶0̶M̶H̶z̶ ̶D̶D̶R̶3̶ | HXY 120GB | 2x Toshiba 2TB 7200 rpm | FSP500-60APN | GameMax Elysium Black | 6x 120mm Orbis Blue Ring LED Case Fans | | Logitech K120 | Havit HV-MS794 | Lenovo LT2223p

Common
Hisense 55K3300UW | SonicGear Evo 7 | Toshiba 1TB USB 3.0 | Thrustmaster Ferrari F430 Force Feedback | Logitech Extreme 3D Pro | Logitech F710