web analytics
*
මන්දන්නෙ නෑ ඔයලා මේ ගෙම් එක ගැන අහල තියනවද කියල මේක හරියට වොර්ල්ඩ් ඔෆ් ටෑන්ක්ස් වගෙ එත් එකට වඩාමෙක වෙනස් මෙකෙ තියෙන්නෙ ඔකොම අලුත් ටන්කි වර්තමාන කාලේ ලොකෙ ආමි වල භවිතා වෙන ඒවා පහල විඩියො එකෙ බලන්න මෙක හරි ලස්සන ගේම් එකක්.


මෙකෙ තියන වෙනස ටැන්කිම නෙමෙ වොර්ල්ඩ් ඔෆ් ටෑන්ක්ස් වල තියෙන්නෙ PvP (Player Versus Player) විතරයි එත් මෙකෙ PvE (Player Versus Environment) කියල මොඩ් එකක් තියනව එකෙන් අපිට අපෙ ටැන්කි අප්ග්‍රෙඩ් කරගන්න Exp. වගේම Credits හොයගන්නත් පුලුවන් අනික මෙකෙ high tier ප්ලේ කලම WoT වගේ Credits නැතිවෙන්නෙ නෑ.

දැනට මෙක තියෙන්නෙ OBT (Open Beta Test) එකේ නමුත් ගේම් එක ප්ලෙ කරන්න පුලුවන් තව මෙ ඩුවන්නෙ දුවන්නේ Cryengine එක පාවිච්චි කරලා මේ Cryengine එකමතමයි අපි අසවෙන් ප්ලයි කරපු Crysys Game සිරිස් එක පිටිපස්සෙ තිබ්බෙත් Graphics ලෝ කරලා ප්ලේ කලත් WoT වලට වඩා හොඳයි දැන් තියන්න ගොඩක් PC සහ Laptop වල මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුලුවන්.

ඔයාලා කැමතිනම් මෙතනින් ගේම් එක බාගන්න පුලුවන්. මතක ඇතුව SD version එක ඩවුන්ලොඩ් කරන්න HD එක ලොකු වැඩි. සර්වර් 2ක් තියෙනව North America (NA) සහ Europe (EU) 2කම හොඳයි හැබැයි සර්වර් 2කෙ account link කරන්න නම් බෑ වෙන වෙනම තමා තියෙන්නේ. මම ප්ලෙ කරන්නනෙ NA සර්වර් 1කෙ ටිකක් EU එකට වඩා හොඳයි.

කැමතිනම් මාව add කරගන්න game නම Buckey.

මේ තව beginner guide එකක්.*
Can you guys read the above post ?? does it give a font missing indication ??


*

  Offline INSANITY

 • ***
 • 375
 • 6
 • The more you buy the more you save
  • View Profile
Can you guys read the above post ?? does it give a font missing indication ??

Nope, Fonts are perfect bro. If it's really better than WoT, i might play this.  :D Thanks for the heads up.
Ryzen 5 3600 | RTX 3080 | Crucial Ballistix 32GB | TUF Gaming X570-Plus Wi-Fi | Kingston KC3000 2TB | WD SN770 2TB | WD Ultrastar 8TB | LFII 360 | INWIN 303 | Samsung TU7000 | ASUS VZ249 | Logitech G402 | Samson SR850 | 5.1 HTS |
*

  Offline Silva

 • ****
 • 780
 • 8
 • Well, you got to have an opinion!
  • View Profile
pay to win? no ww2 era?  (N)

but cryengine rocks  (Y)
Core i5 2310 | Gigabyte GA-H61M-S2PV | 2x4GB ADATA | EVGA 760 SC 4GB | 1TB Toshiba | 21.5" Philips | In Win commander 3 600W | Cooler-master K380 | Logitech G100S combo
*
pay to win? no ww2 era?  (N)

but cryengine rocks  (Y)

Nope it's not like WoT AW doesn't have gold ammo (APCR, HEAT ....) nor they have gold addons best thing they don't allow mods (ex:XVM in WoT) so the chances for cheating is none existent. They have an on the spot banning system for team killing 1st ban will be for 1 hour if he continues the ban get's longer  and will end up as a permanent ban if he doesn't stop.

It's all practices in this game there's no angling or BS like that also when you shoot at the commanders hatch it doesn't do the full damage value of that round where in WoT shooting the commanders hatch make tank lose the full damage value of the round fired.

All tanks in AW has strong frontal armor ( some exceptions are there ) side armor is weak just like the real world new tanks. These new tanks are fast, has faster turning turrets ..... etc the speed of PvP games are very fast but if you get frustrated you can switch to PvE where you go up against wave after wave of computer controlled bots and compete against other players in your team to get the blue star for being the best player in that team.

PvP play is hard in AW start in PvE get your tanks upgraded then move to PvP. Also AW gives free garage slots they encourage to have as many tanks you can have no need to pay for additional slots. Ammo types all are free AP, HE and HEAT there's no APCR you will get to that when you upgrade your ammo types for that particular vehicle.

You need to know the weak spot from the front of the main battle tanks ( there's not many ) and how to flank when needed. To win you need to play with the team be a team player if you like to be solo then play PvE.

The pay out is good unlike in WoT you don't lose credits when you lose in high tiers ( tier 10 ) AW want's you to play more high tier stuff. Also this games has 4 vehicle types MBT, AFV, TD and Arty you need to get to know them and find what fits your game style the most.

AW doesn't have WW2 era tanks it only has tanks from post cold war for example USA tank line has M1 Abrams and it variants and in USSR we have the full T series tanks which also include the newest Russian main battle tank T-14 Armata fighting platform so these tanks are fast very enjoyable to play.

What these guys offer if anyone wants to spend money is premium time which will give a 50% boost on earning credits and reputation (known as experience in WoT) but you don't have to buy premium time you can advance with out paying anything.

Also they offer premium vehicles and exclusive vehicles but unlike WoT these premium vehicles are fair priced so any one can get one but exclusive vehicles are bit expensive and some vehicles can't be bought they're special vehicles which you have to win some kind of a event or a tournament (yeah we have AW league which we compete to be the best of the best.)

So I hope to see our SL guys kicking ass in this game so come join us.

My in game name is Buckey
Server I play is NA
Battalion (Clan/Team): OFF (Old Farts Forever)


*

  Offline Silva

 • ****
 • 780
 • 8
 • Well, you got to have an opinion!
  • View Profile
no offence but are they paying you to promote?  ;D
Core i5 2310 | Gigabyte GA-H61M-S2PV | 2x4GB ADATA | EVGA 760 SC 4GB | 1TB Toshiba | 21.5" Philips | In Win commander 3 600W | Cooler-master K380 | Logitech G100S combo
*